Пенсія в разі втрати годувальника

Пенсія в разі втрати годувальника

Призначається членам сімей військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти.

Пенсії в разі втрати годувальника членам їх сімей призначаються незалежно від тривалості служби.

РОЗМІРИ ПЕНСІЙ У РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА:

 • на одного непрацездатного члена сім’ї – 70 % грошового забезпечення годувальника;
 • на двох і більше – 90 % грошового забезпечення годувальника (з 01.01.2015 року).

МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА:

2 величини розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

ПІДВИЩЕННЯ ДО ПЕНСІЙ членам сім’ї загиблих військовослужбовців:

 • на 25 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – членам сімей військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва під час захисту Батьківщини або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби;
 • на 10 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначається Законом України про державний бюджет на відповідний рік, у 2015 році становить: з 1 січня – 949 грн, з 1 грудня – 1074 грн, але може бути змінений цим Законом.

Процедура призначення пенсій в разі втрати годувальника

1) Звернутись із заявою про призначення пенсії про призначення пенсії в разі втрати годувальника членам сім’ї померлого годувальника – до уповноваженого структурного підрозділу (УСП) свого відомства (Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства інфраструктури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної прикордонної служби України, Державної податкової служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної інспекції техногенної безпеки України), що відповідає за підготовку та подання документів для призначення пенсії.

 • Якщо померлому годувальнику вже було призначено пенсію, заява про призначення пенсії в разі втрати годувальника подається до органу, що призначає пенсії, за місцем проживання (реєстрації).

2) Зазначений УСП у 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії оформлює всі необхідні документи  і своє подання про призначення пенсії, ознайомлює з ним особу, якій оформлюється пенсія, і направляє всі документи до головного управління Пенсійного фонду України в області чи місті Києві за місцем проживання (реєстрації) особи.

Подаються такі документи:

 • заява;
 • паспорт та його копія;
 • подання про призначення пенсії;
 • копія свідоцтва про смерть годувальника;
 • витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв’язку зі смертю;
 • висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби при виконанні службових обов’язків (обов’язків військової служби);
 • довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування членів сім’ї на утриманні померлого (загиблого) годувальника або рішення суду про перебування на утриманні;
 • довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;
 • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • довідка ВАТ «Ощадбанк» або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ «Ощадбанк».

Особами, зазначеними у п. «а» ст. 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб» (діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років, або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років), подаються такі документи:

 • копія свідоцтва про народження;
 • довідка з навчального закладу про навчання із зазначенням дати його закінчення, а також про перебування на повному
  державному утриманні;
 • довідка лікарсько-консультативної комісії про визнання дитини інвалідом або довідка МСЕК про визнання особи інвалідом
  з дитинства;
 • копії свідоцтв про смерть батьків або інші документи, які підтверджують відсутність батьків (у разі призначення пенсії
  братам, сестрам, онукам);
 • рішення суду про всиновлення;
 • копія рішення про опіку чи піклування (у разі призначення пенсії дітям, які втратили обох батьків).

батькам, дружині (чоловіку), зазначеним у п.п. «б» (батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли пенсійного віку), «в» (батьки та дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб)), «д» (дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює) ст. 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з вій-
ськової служби та деяких інших осіб», потрібно подати такі документи:

 • копія свідоцтва про шлюб;
 • довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;
 • копія трудової книжки або довідка органів ДФС про облік платника податків – СПД (для осіб, зазначених у п. «д» ст. 30 Закону).

батькам, дружині (чоловіку), діду та бабусі, зазначеним у п.п. «б», «в», «г» (дід, бабуся – за відсутності осіб, які зобов’язані їх
утримувати) ст. 30 Закону, додатково потрібно подати такі документи:

 • довідка МСЕК (за наявності групи інвалідності);
 • копія свідоцтва про народження померлого годувальника або рішення суду про встановлення родинних стосунків;
 • довідка уповноваженого органу з місця проживання або рішення суду про перебування на утриманні померлого годувальника (для призначення пенсії вітчиму або мачусі).
 • Уповноважений структурний підрозділ (УСП) має надати допомогу особі в одержанні відсутніх на момент подання заяви документів для призначення пенсії. У разі, якщо підготовлені не всі необхідні для призначення пенсії документи, подаються наявні документи, а документи, яких не вистачає, подаються пізніше. При поданні додаткових документів у строк до закінчення тримісячного терміну з дня отримання роз’яснення пенсія призначається з дня подання заяви органу, що призначає пенсію, або з дати відправлення документів поштою.

3) Орган, що призначає пенсію, не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними документами приймає рішення щодо призначення пенсії. Документом, який підтверджує призначення пенсії особі, є пенсійне посвідчення, видане органом, що призначає пенсію.

ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК, ПІДВИЩЕНЬ, ДОДАТКОВИХ ПЕНСІЙ ДО ПЕНСІЇ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА

Згідно із законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про донорство крові та її компонентів», «Про статус гірських населених пунктів в Україні» подаються:

 • документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно зі ст.ст. 12–16 Закону України «Про статус ветеранів війни…»);
 • документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до ст. 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці…»);
 • документи про визнання заявника реабілітованим або членом сім’ї реабілітованого (для підвищення пенсій відповідно до ст. 47 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби…»);
 • документи про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту (для збільшення пенсії згідно зі ст. 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»);
 • документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення щомісячної додаткової пенсії відповідно до ст.ст. 50–51 та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника відповідно до ст. 52 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);
 • документи про нагородження знаками «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР» (для встановлення надбавки до пенсії відповідно до ст. 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів»).