Особливості звільнення під час демобілізації.

Особливості звільнення під час демобілізації.

Загальний порядок звільнення військовослужбовців з військової служби передбачає індивідуальний підхід до кожного з них з метою дотримання їхніх конституційних прав, забезпечення при цьому їхнього соціального, правового захисту та вимог законодавства України. Так, військовослужбовці Збройних Сил України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, звільняються з військової служби відповідно до пункту 4 Указу Президента України від 14.01.2015 № 15/2015 «Про часткову мобілізацію», затвердженого Законом України від 15.01.2015 № 113-VІІІ у визначені строки наказами по особовому складу посадових осіб.

При цьому звільненню з військової служби в запас підлягають військовослужбовці, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, відповідно до Указу Президента України від 17.03.2014 № 303/2014 «Про часткову мобілізацію» і на момент звільнення проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, зокрема й ті, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів (начальників).

Слід зазначити, що військовослужбовці, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, і які під час її проходження уклали контракти про проходження військової служби, продовжують проходити військову службу за контрактом до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

ВИМОГИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ

Посадова особа, у підпорядкуванні якої є військовослужбовці, які підлягають звільненню з військової служби, зобов’язана:

  1. Забезпечити складання плану звільнення військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
  2. Організувати проведення бесід з військовослужбовцями зі складанням аркуша бесіди.
  3. Забезпечити своєчасну підготовку документів, які видаються військовослужбовцям при звільненні.

ПРОВЕДЕННЯ БЕСІДИ З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ

Бесіди проводяться перед оформленням списків на звільнення військовослужбовців. До участі в бесіді з військовослужбовцем, який звільняється з військової служби, за потреби залучаються інші командири (начальники), фахівці кадрових, юридичних, фінансових органів тощо.

Під час бесіди з військовослужбовцем посадова особа, яка її проводить, роз’яснює вимоги статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та статті 119 Кодексу законів про працю України, відповідно до яких за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, закріплені гарантії щодо збереження за ними місця роботи (посади); доводить вимоги статей 2 та 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», а також особливості перерахунку пенсії (для осіб, які мають право на пенсійне забезпечення); доводить порядок та розміри грошового та інших видів забезпечення; з’ясовує місце проживання після звільнення з військової служби та військовий комісаріат для направлення його на військовий облік; встановлюється бажання військовослужбовця проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю; доводить до військовослужбовця вимоги законодавства щодо постановки на військовий облік до районних (міських) військових комісаріатів у п’ятиденний строк; доводить порядок отримання (направлення) документів для встановлення статусу учасника бойових дій; враховуються інші прохання та побажання військовослужбовця, даються необхідні пояснення з інших питань.

Військовослужбовці також ознайомлюються з інформацією про порядок проходження медичного огляду (за бажанням) після звільнення з військової служби в запас, крім того, військовослужбовці, які мають право на пенсійне забезпечення отримують інформацію стосовно особливостей здійснення розрахунку вислуги років.