Одержання одноразової грошової допомоги учасниками АТО із числа добровольців та волонтерів, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, членам сімей загиблих (померлих)

Внесено зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та надано право на одержання одноразової грошової допомоги, передбаченої Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:

1) безпосереднім учасникам антитерористичної операції із числа добровольців та волонтерів, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення;

2) членам сімей загиблих (померлих) зазначених вище осіб.

На сьогодні, одноразова грошова допомога відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» призначається і виплачується у розмірі:

250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (304 500 грн.), - у разі встановлення інвалідності I групи;

200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (243 600 грн.), - у разі встановлення інвалідності II групи;

150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (182 700 грн.), - у разі встановлення інвалідності III групи;

500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (609 000 грн.) у разі загибелі (смерті) військовослужбовця.

Положення щодо призначення та виплати зазначеної одноразової грошової допомоги також поширюється на осіб, які визнані інвалідами до набрання чинності цим Законом, а також на членів сімей осіб, які загинули (померли) до набрання чинності цим Законом.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56329