Безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками учасників бойових дій

                            Безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками учасників бойових дій

      Часто громадяни які захищали нашу Батьківщину приймаючи участь в антитерористичній операції, потребують відновлення свого здоров’я.

      Кожен, кому наданий статус учасника бойових дій (особи які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким встановлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни) може звернутися за зареєстрованим місцем проживання до  органу соціального захисту населення та надавши відповідний пакет документів бути взятим на облік для отримання санаторно-курортної путівки

      Облік здійснюється окремо за кожною категорією.

      Особа чи її законний представник подає:

1.Заяву.

2.Медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о

3.Копію посвідчення учасника бойових дій, або інваліда війни.

4.Документ що підтверджує безпосередньо залучення особи до виконання завдань анти терористичної операції в районах  

її проведення.

    Органи соціального захисту населення (структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві….держадміністрацій, виконавчі органи міських рад) забезпечують осіб безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті по забезпеченню постраждалих учасників анти терористичної операції санаторно-курортним лікуванням (Постанова Кабінету міністрів України від 31 березня 2015 року №200)

       http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/200-2015-%D0%BF