Щодо кредитов учасників АТО

Щодо кредитов учасників АТО

Позичальник, мобілізований на військову службу, має права на пільги, які стосуються відсотків і штрафів за кредитом.

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» військовослужбовців з початку і до закінчення особливого періоду, а також військовозобов’язаних, які призвані під час мобілізації на військову службу, з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду звільнено від нарахування:
– штрафних санкцій, пені за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності;
– штрафних санкцій, пені перед банками по кредитах, іпотеках тощо;
– процентів за користування кредитом.

Зазначені особи повинні здійснювати погашення виключно тіла кредиту та в індивідуальному порядку можуть домовитись із банком про кредитні канікули.
Кредитні канікули – відстрочка сплати тіла кредиту на попередньо узгоджений з кредитною установою (банком) строк. Після закінчення зазначеного строку сплата тіла кредиту має бути поновлена.

ДІЇ ПОЗИЧАЛЬНИКА, ЯКИЙ МАЄ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПО КРЕДИТУ/КРЕДИТАХ:

1. Звернутись до банку з вимогою провести звірку зобов’язань та отримати довідку із сумою залишку заборгованості по тілу кредиту, а також процентах, комісіях, штрафах тощо.

2. Звернутись до банку із заявою про звільнення від сплати процентів, комісій, штрафів по кредиту та про надання кредитних канікул, а також про звільнення від сплати страхових платежів, якщо такі передбачені кредитним договором.

3. У разі незадоволення банком зазначених у заяві вимог – звернутись до голови правління банку з аналогічною заявою, у якій навести відомості про попереднє листування з банком.

4. У разі незадоволення або часткового незадоволення банком зазначених у заяві вимог – звернутись до суду з позовом до банку. У якості заходів забезпечення позову просити суд тимчасово припинити нарахування платежів за кредитним договором.

ВАЖЛИВО!
Оскільки процес врегулювання кредитної справи може затягнутись, є сенс зробити нотаріально засвідчену довіреність на іншу особу для представництва інтересів позичальника.

Для позичальників, що мають кредити в іноземній валюті:
Згідно з Меморандумом, що підписаний Урядом України у рамках співробітництва з Міжнародним Валютним Фондом, Національний банк України повинен не пізніше квітня 2015 року видати Кодекс поведінки комерційних банків з метою врегулювання переговорного процесу між валютними позичальниками і банками, розробки процедури реструктуризації боргу та процедури оскарження.
Це означає, що мають бути розроблені та поширені для подальшого використання принципи врегулювання проблеми валютних кредитів: реструктуризація, призначення процентних ставок, списання частини заборгованості.