Зміни до обласної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасниківантитерористичної операції на 2015-2017 роки

 

                                                                                       ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

                                                                             Р І Ш Е Н Н Я № 42-2/VI   від 28.08.2015    

 Про внесення змін до обласної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації,

психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки

Відповідно до статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада в и р і ш и л а:

Внести до обласної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24.04.2015 № 39-2/VI, зміни, що додаються.

Голова                                                                               В. Коваленко

            Додаток

           до рішення обласної ради

           від 28.08.2015   № 42-2/VI

Зміни,

що вносяться до обласної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції

на 2015-2017 роки

1. Розділ І „Загальні положення” викласти у такій редакції:

„Обласна комплексна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки (далі – Програма)  покликана сприяти реалізації Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, Указу Президента України від 18.03.2015 №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту поранених і загиблих військовослужбовців і учасників АТО, їх сімей та вшанування пам’яті загиблих.”

2. Абзац другий розділу ІІ „Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма ” викласти у такій редакції:

„Надання допомог та пільг учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, здійснюється на підставі таких документів:

1) довідки з військової частини (органу, підрозділу) або підприємств, установ, організацій, закладів, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, в складі яких проходили службу чи працювали особи - учасники антитерористичної операції за формою, встановленою додатками 1 та 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» (далі постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413).

2) оригіналу довідки, виданої командиром військової частини та затвердженої печаткою не за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413; 

3) на підставі списків, наданих структурними підрозділами Міністерства оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області тощо.”

3. У Розділі VII „Напрями реалізації та заходи Програми”:

1) у підрозділі 1 „Соціальний захист” пункти 1 та 7 викласти у такій редакції:

№ з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) на рік, грн.

Очікуваний результат

1

Розробити (доповнити) із залученням громадських організацій та затвердити в установленому порядку програми соціальної підтримки демобілізованих, військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних), поранених учасників АТО,

сімей загиблих учасників АТО.

До 01 жовтня 2015 року

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські організації

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

В межах бюджетних призначень із залученням  коштів  з інших  джерел, не заборонених законодавством

 

7

Надання учасникам АТО та членам їх сімей, демобілізованим із зони АТО, сім'ям загиблих учасників АТО відповідних послуг за принципом "єдиного вікна", а також соціальних та медичних послуг з виїздом у місця їх проживання.

2015-2017 роки

Департаменти соціального захисту населення, охорони здоров’я облдержадміністрації,

обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Черкаська обласна служба зайнятості,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Місцеві бюджети

В межах фінансових можливостей

 

 

2) у підрозділі 2 „Медичне обслуговування”:

пункт 7 викласти у такій редакції:

7.

Організувати волонтерський рух психологів для надання психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним), демобілізованим із зони АТО, сім'ям загиблих учасників АТО за результатами медичних оглядів у віддалені від міст місцевості

2015

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Черкаський обласний військовий комісаріат,

Товариство Червоного хреста, неурядові громадські організації

Місцеві  бюджети

В межах фінансових можливостей

Підвищення та покращення якості надання медичної допомоги населенню області, зокрема реабілітації учасників АТО

доповнити позицією такого змісту:

8

Забезпечити протезуванням та ортезуванням, виробами підвищеної функціональності учасників АТО, які втратили функціональні можливості кінцівок або кінцівки.

 

2015-2017 роки

Департаменти соціального захисту, охорони здоров’я облдержадміністрації

Райдержадміністрації

міськвиконкоми

Місцеві бюджети

В межах фінансових можливостей

 

3) у підрозділі 3 „Сприяння працевлаштуванню” пункти 1,2 та 5 викласти у такій редакції:

1

Забезпечити проведення превентивних та адаптаційних  заходів для учасників АТО, у  разі їх  звернення до центрів зайнятості, а саме: підбір роботи, інформування та консультування щодо змісту їх прав і державних, гарантій, залучення до само зайнятості.

2015-2017 роки

Черкаська обласна служба зайнятості

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах фінансових можливостей

 

2

Організовувати та проводити для учасників АТО, та демобілізованих із зони АТО і членів  їх сімей громадські та інші роботи тимчасового характеру.

2015-2017 роки

Черкаська обласна служба зайнятості, органи  місцевого самоврядування, роботодавці

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах фінансових можливостей

 

5

Здійснення державного контролю:

  • за додержанням норм законодавства про працю щодо збереження місця роботи, посади, заробітної плати за учасниками АТО, призваними за мобілізацію працівниками всіма суб’єктами господарювання (підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, що використовують найману працю);

 - за виконанням норм щодо працевлаштування осіб із обмеженими можливостями (інвалідів).

2015-2017 роки

Територіальна державна інспекція з питань праці у Черкаській області

В межах бюджетних асигнувань на основну діяльність

В межах фінансових можливостей

 

4) у підрозділі 4 „Освіта”:

пункти 1, 2 та 3 викласти у такій редакції:

1

Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1- 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів - дітей  із сімей загиблих учасників АТО,  дітей військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних), та демобілізованих із зони АТО.

 

2015-2017 роки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації Райдержадміністрації міськвиконкоми

Місцеві бюджети

В межах бюджетних призначень, передбачених на галузь

Поліпшення соціального захисту сімей  осіб, демобілізованих із зони АТО.

2

Забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів з числа дітей  із сімей загиблих учасників АТО,  дітей військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних), та демобілізованих із зони АТО.

 

2015-2017 роки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації Райдержадміністрації міськвиконкоми

Місцеві бюджети

В межах бюджетних призначень, передбачених на галузь

Поліпшення соціального захисту сімей військовослужбовців,  демобілізованих із зони АТО

6

Залучати учасників АТО та осіб, демобілізованих із зони АТО, до проведення навчально-польових зборів для учнів 11-х класів.

2015-2017 роки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

 

доповнити позиціями такого змісту:

7.

Здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей шкільного віку із сімей учасників антитерористичної операції.

2015-2017 роки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

райдержадміністрації

міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

 

8.

Присвоювати навчальним закладам імена героїв, що загинули за незалежність і територіальну цілісність України.

2015-2017 роки

Райдержадміністрації

міськвиконкоми

Місцеві бюджети

В межах фінансових можливостей

 

5)у підрозділі 5 „Культурно-мистецькі заходи”:

пункти 1, 2 та 3 викласти у такій редакції:

1

Проведення у закладах культури області культурно-мистецьких акцій, виставок, концертів, вистав, інших заходів присвячених героїзму учасників АТО.

2015-2017 роки

Управління культури  облдержадміністрації

Райдержадміністрації

міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

Під час відвідування мистецьких  та культурно-просвітницьких заходів виникають позитивні емоції, які допомагають  у процесі адаптації громадян, демобілізованих із зони АТО та їхніх сімей

2

Залучення активних  громадян,  учасників АТО,  демобілізованих із зони АТО, до організації культурно-просвітницьких заходів патріотичного спрямування

2015-2017 роки

Управління культури  облдержадміністрації

Райдержадміністрації

міськвиконкоми

Фінансування не потребує

 

Залучення до організації культурно-просвітницьких заходів патріотичного спрямування дасть можливість громадянам, демобілізованим із зони АТО проявити свої організаторські та творчі здібності.

3

Закладам культури області надавати можливість учасникам АТО, громадянам, демобілізованим із зони АТО та членам сімей загиблих учасників АТО відвідування культурно-просвітницьких заходів на пільгових умовах

2015-2017 роки

Управління культури облдержадміністрації райдержадміністрації міськвиконкоми

 

Фінансування не потребує

 

Надання пільг надасть можливість відвідати культурно-просвітницькі заходи більшій кількості громадян, демобілізованих із зони АТО та їхніх сімей.

доповнити позицією такого змісту:

4.

Встановити на території населених пунктів області  пам’ятні знаки, меморіальні дошки загиблим учасникам АТО

2015-2017 роки

Управління культури облдержадміністрації райдержадміністрації міськвиконкоми

 

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

В межах фінансових можливостей

 

6) у підрозділі 6 „Патріотичне виховання молодого покоління” пункт 1 викласти у такій редакції:

1

Залучення учасників антитерористичної операції до військово-патріотичного виховання молоді при проведенні місячника обороно-масової роботи приуроченого:

- річниці Збройних Сил України;

- дню Перемоги;

- дню Захисника України.

- дню Національної Гвардії України

2015-2017 роки

Департамент освіти і науки,  управління культури облдержадміністрації

райдержадміністрації міськвиконкоми,

Товариство сприяння обороні України

Фінансування не потребує

 

Підняття свідомості молодої людини, щодо любові до Держави та її традицій

Керівник секретаріату обласної ради                                                                          В.О. Мовчан