Забезпечення житлом. Пільги членам сім’ї загиблого

Забезпечення житлом. Пільги членам сім’ї загиблого

Члени родиини загиблого (померлого) учасника бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на позачергове забезпечення житловоою площею.

Члени сім’ї загиблого, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються жилою площею протягом 2 років з дня взяття на квартирний облік.

Питання розподілу й надання житлових приміщень регулюється Житловим кодексом Української РСР (зі змінами та доповненнями) та Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради від 11.12.1984 р. No 470.

Норма житлової площі, на отримання якої має право особа, становить 13,65 кв. м на одну особу, тобто на кожного члена сім’ї (ст. 47 Житлового кодексу УРСР), але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті. Ця норма може бути перевищена, якщо, наприклад, жиле приміщення – це однокімнатна квартира або воно призначене для осіб різної статі.

Відповідно до Житлового кодексу та зазначених Правил громадянам, які перебувають на квартирному обліку, житлові приміщення надаються у порядку черговості. Житлова черга розподіляється на загальну, першочергову та позачергову.

Члени сім’ї загиблого, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на позачергове отримання житла протягом 2 років. Але для отримання житла особа повинна підпадати під одну з категорій «осіб, що потребують поліпшення житлових умов».

Особа є такою, що потребує поліпшення житлових умов, якщо вона:

– забезпечена жилою площею нижче за рівень, що визначається виконавчими комітетами обласних, Київської міської ради (наприклад, у м. Київ – 7,5 кв. м на людину, Харків –
5,5 кв. м, Львів – 5 кв. м, Суми – 6 кв. м);
– проживає у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам (встановлюється інженерно-технічними працівниками ЖЕО за
участю представників громадськості та підтверджується: актом обстеження стану жилого будинку з відповідним висновком, технічним паспортом жилого будинку
з даними про и
̆ого фізичну зношеність, висновком проектної або науково-дослідної організації (за необхідності) щодо технічного стану будинку (приміщення) та про
неможливість (недоцільність) проведення капремонту, висновком органу або закладу санітарно-епідеміологічної служби щодо відповідності жилого будинку (жилого приміщення) санітарним вимогам);
– хворіє на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не може проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї. Перелік захворювань визначено Додатком 1 до наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР від 08.02.1985 р. No 52;
– проживає за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;
– проживає не менше 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;
– проживає у гуртожитку;
– проживає в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі, старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати);
– проживає у комунальній чи невпорядкованій стосовно умов даного населеного пункту квартирі.

ЯК ОТРИМАТИ ЖИТЛО ЧЛЕНУ СІМ’Ї ЗАГИБЛОГО:

1. Звернутися до місцевих органів влади (виконкомів сільських, селищних, міських рад) із заявою щодо взяття на квартирний облік, у якій зазначити про право позачергового одержання жилих приміщень.
До заяви повинні додаватися такі документи (перелік орієнтовний):
– копія паспортів всіх повнолітніх членів сім’ї, які стають на квартоблік;
– копія свідоцтва про одруження або про розірвання шлюбу;
– копії свідоцтв про народження дітей;
– довідка ЖЕО про склад сім’ї;
– довідка з місця роботи (місце роботи, займана посада);
– копія посвідчення “Член сім’ї загиблого”;
– якщо хтось із членів сім’ї, який виявив бажання стати на квартирний облік, мав чи має квартиру або будинок, що належить йому на праві приватної власності, – копія правовстановлюючого документа (свідоцтво про право власності, договір купівлі-
продажу, договір дарування тощо);
– у разі проживання у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, – довідка (виписка з рішення виконавчого комітету місцевої ради) про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам;
– у разі проживання за договором піднайму жилого приміщення – копія договору піднайму між основним наймачем і піднаймачем, засвідчена в ЖЕО;
– у разі наявної тяжкої форми хронічного захворювання (згідно із затвердженим переліком) – оригінал медичного висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

2. Отримати рішення щодо взяття на квартирний облік, яке повинно бути винесене у місячний строк з дня подання особою всіх необхідних документів.

3. Дочекатися своєї черги серед осіб, що мають право на позачергове отримання житла.

4. Отримати ордер на жиле приміщення. Житло надається у безстрокове користування.